Հայաստանի Խուլերի Միավորում ՀԿ
Խուլերի Հայկական Սպորտային Կոմիտե